jump to navigation

Apa Tumon, Nom-nomane Cakil? July 8, 2014

Posted by I-M in GUYON, WAYANG.
Tags: ,
5 comments

cakil nom noman

Jan ana-ana bae wong takon wayang nom-noman buta cakil, asli marekna ngguyu. Kayane urung ana sing gawe lho wayang cakil nom. Ya wis Photoshop sing maju, jajal kayak ngapa yuh, tiliki wkwkwkwkwkw cekakak! (more…)

Buta Glundhung 1 July 3, 2014

Posted by I-M in WAYANG.
Tags: , ,
1 comment so far

buta glundung 1

Gawe wayang sing gampan ya buta kaya kiye, coretane gampang, natahe ora njlimet, nyungginge juga ora kakehen werna, mung boros prada.

Dolanan Motor Tali July 1, 2014

Posted by I-M in DOLANAN.
Tags: ,
2 comments

mainan motor tali

Ana sing kemutan karo dolanan kiye? Jenenge mbuh apa, pokoke dolanan motor-motoran sing rodane diputer nganggo tali Nilon, terus nek wis mubeng di delah nang mester mesthi mlayu.  (more…)

Buta Celeng July 1, 2014

Posted by I-M in WAYANG.
Tags: ,
1 comment so far

Buta Celeng

 

Pasukan buta wujud celeng.

Betara Indra June 30, 2014

Posted by I-M in WAYANG.
Tags: , ,
1 comment so far

Betara Indra

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,645 other followers

%d bloggers like this: