jump to navigation

Apa Tumon, Nom-nomane Cakil? July 8, 2014

Posted by Maskur in GUYON, WAYANG.
Tags: ,
5 comments

cakil nom noman

Jan ana-ana bae wong takon wayang nom-noman buta cakil, asli marekna ngguyu. Kayane urung ana sing gawe lho wayang cakil nom. Ya wis Photoshop sing maju, jajal kayak ngapa yuh, tiliki wkwkwkwkwkw cekakak! (more…)

Buta Glundhung 1 July 3, 2014

Posted by Maskur in WAYANG.
Tags: , ,
1 comment so far

buta glundung 1

Gawe wayang sing gampan ya buta kaya kiye, coretane gampang, natahe ora njlimet, nyungginge juga ora kakehen werna, mung boros prada.

Dolanan Motor Tali July 1, 2014

Posted by Maskur in DOLANAN.
Tags: ,
2 comments

mainan motor tali

Ana sing kemutan karo dolanan kiye? Jenenge mbuh apa, pokoke dolanan motor-motoran sing rodane diputer nganggo tali Nilon, terus nek wis mubeng di delah nang mester mesthi mlayu.  (more…)

Buta Celeng July 1, 2014

Posted by Maskur in WAYANG.
Tags: ,
1 comment so far

Buta Celeng

 

Pasukan buta wujud celeng.

Betara Indra June 30, 2014

Posted by Maskur in WAYANG.
Tags: , ,
1 comment so far

Betara Indra

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,645 other followers

%d bloggers like this: