jump to navigation

Ngakune Inyong, Ngomonge Ngapak, Tapi Gambare Bagong March 4, 2014

Posted by Maskur in KABUDAYAN.
Tags: , , , , , ,
6 comments

Inyong Oblong Bagong

Nemu papan nama toko utawa kios utawa ana sing ngarani Distro, jenenge INYONG OBLONG. Apik kiye, melstarikan Basa Banyumasan liwat Kaos. Tapi…. sing jenenge simbole basa Banyumasan kuwe Bawor lha kae deneng Bagong! Kayane bakule kaos ora ngerti kiye tah bedane Bawor karo Bagong. (more…)

Kesambat, Umah Jaman Gemiyen Malah Portable February 12, 2014

Posted by Maskur in PEMBANGUNAN, PENGURIPAN.
Tags: , , ,
6 comments

Kesambat, kayane artine sekang tembung disambati alias dijaluki tulung. Tapi suwe-suwe artine owah dadi meh padha karo gotong-royong.

Kesambat

Nang ndesaku asalku kana, gemiyen rata-rata umahe sekang kayu. Sakane, penglari, pengeret, danyang sekang kayu kandel. Pager utawa dindinge sekang blabag apa malah kepang. Payone nganggo rangken, nah nang dhuwur rangken nembe disogi seng, gendheng apa welit. (more…)

RANTI, Randha Ditinggal Mati February 5, 2014

Posted by Maskur in GUYON.
Tags: , ,
4 comments

Rika tau ulih sms kaya kiye? Ana-ana bae lho siki wong usil. Masalahe jaman siki hape kan kabeh wong duwe. Nek sing ulih sms kaya kiye bapake, terus sing maca ibune, anu urung patia mudheng masalah per-hape-an, bisa marahi padu lho.

Hehehe…winginane bar ulih sms  kaya kiye. Sing ngirim RANTI, dadi kelingan lagune Band Wali sing judule JODI. Ari JODI kuwe JOmblo Ditinggal MatI. Nek RANTI kiye = RANdha diTinggal MaTI

Kresna Kembar Bagian 2 January 16, 2014

Posted by Maskur in WAYANG.
Tags: , , , , , , , , ,
3 comments

Pentas Wayang Lulit Dalang Kukuh Bayu Aji, Lakon : Kresna Kembar Bagian 2

Sedurunge : Bagian 1

Kukuh Bayu Aji - Kresna Kembar 16

Gara-gara, kaya biasane nang kene medhot cerita inti. Nang kene isine seneng-seneng, lelagon, njoged, nembang, campursari, lengger lan sepenunggalane. (more…)

Kresna Kembar January 14, 2014

Posted by Maskur in WAYANG.
Tags: , , , , , ,
6 comments

Pentas Wayang Lulit Dalang Kukuh Bayu Aji, Lakon : Kresna Kembar

Jejer Ngastina, Prabu Duryudana diadep Patih Sengkuni, Pendita Durna, Kartamarma karo Tamu Agung Mandura, Prabu Baladewa. Agi ngomongna ancang-ancang perang Bratayuda.

Kukuh Bayu Aji - Kresna Kembar 01

Banjur Prabu Kresna teka, ngomong arep malik tingal mbalani Kurawa. Nek perlu sedurunge Bratayuda Pendawa ditumpes disit. (more…)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,538 other followers

%d bloggers like this: