jump to navigation

SERIAL PASAR ANYAR NGASTINA (BONDHAN PAKSO JANDHU) – 05. BUBARE PASAR ANYAR December 10, 2013

Posted by M.R in WAYANG.
Tags: , , , , , ,
trackback

bratajaya permadi dursilawati

Dening : Nanang Wijayanto

Ing tegah-tengahing Pasar Anyar Negara Ngastina. Dewi Dursilawati lan Endhang Bratajaya padha klera-kleru rebut ngarep anggone tuku ganten. Dursilawati sing pancen ladak pasemone, ngundhamana nganti kaya grontol wutah. “Minggira kowe bocah nggunung. Lekna mripatmu iki putra putrine Ratu Ngastina. Sapa sing ora manut marang prentahku, bisa dirangket prajurit Ngastina.”

Kosok baline Bratajaya, guneman amung seklimah rong klimah, nanging bisa gawe kemropok atine Dursilawati. Rame anggone padha padu, nganti dadi tontonan wong pirang-pirang.

 Jayadrata ora sranta nunggoni kenya loro sing padha padudon, karepe banjur bakal jumangkah nggeret Bratajaya ben ora ngalang-alangi Dursilawati. Semono uga Kakrasana, ngerti yen ana sing wani ngina marang adhine, dadi muntap penggalihe. Sigra maju, tangane kumlawe bakal napuk mukane Dursilawati.

Nanging durung nganti Jayadrata lan Kakrasana kelakon tumandang, kadadak keprungu suwara gumuruh sinartan angin gedhe nyedhaki papan kono. Ora kaya, gangsingan prunggu sing diuja dening Bondhan Paksa Jandhu. Lakune nrajang gumelare pasar anyar. Sak nalika dadi bubar mawut, bosah-baseh kahanane pasar anyar. Pating jlerit swarane wong-wong sak jeroning pasar. Parandene gagsingan isih bablas, nggeblas tumuju Kraton Ngastina.

Katrajang gangsingan prunggu, gubug-gubug lan wewangunan pasar padha rubuh, bubrah ambelasah. Samubarang dodolan padha kontal, buyar sumamburat. Lebu nggembuleng kaya pedhut agawe suwasana peteng.

Kocapa, Raden Permadi kang mapan ana jeroning gubug ganten. Wus mangerti yen ing ngarep gubug ana kenya loro kang padha padudon. Mbarengi gubug ambruk katrajang gangsingan, Permadi mlumpat metu. Tangane nyaut Dursilawati lan Bratajaya, kenya sak keloron uwal saka bebaya, slamet ora ketiban ambruke gubug.

Kakrasana lan Narayana sing nguwatirake keslametane Bratajaya, tangane gragap-gragap karo ngundang jenenge Bratajaya. Semono uga Jayadrata, gragapan nggoleki ingkang garwa, kuwatir yen Dewi Dursilawati ketindhihan gubug pasar.

Swasana wis rada pulih, lebu kang angendanu wis saya ilang. Panduluning netra wis dadi padhang. Raden Kakrasana lan Narayana weruh kahanane Bratajaya bebarengan karo Dursilawati digandheng dening satriya bagus rupane, slamet ora nandhang tatu ora kembrukan wewangunan.

Kacarita, bareng weruh yen sing nggandheng tangane dudu kadange tuwa nanging nom-noman sing durung tau dingerteni, Bratajaya rumangsa isin. Arep mlayu nyedhaki Raden Kakrasana lan Narayana nanging ora bisa awit tangane isih dicekeli Permadi, malah kepara diremet barang. Bratajaya njiwit tangane Permadi, Permadi kelaran, banjur nguculake Batajaya. Parandena Permadi uga isih kober males njiwit tangane Bratajaya.

“Kakang, aku isin tanganku diremet terus dijiwit karo wong kae, Kakang…” ujare Bratajaya karo nangis, mlayu marani Kakrasana lan Narayana.

Duka yayah sinipi Raden Kakrasana, jumangkah bakal nyedhaki Permadi. “Druhun keparat….!!! Wong wis jeleh urip yen wani sembrono marang adhiku.”

“Mangke rumiyin Kakangmas, yen mboten klentu menika rak Permadi putranipun Bibi Kunthi?” Narayana menggak lakune raden Kakrasana.

Bareng diwaspadakake kanthi teliti, Raden Kakrasana uga banjur kelingan. “Hmm. Tujune kowe putrane Bibi Kunthi, yen wong liya mesthi wis tak sempal tanganmu.”

 “Lha wis ditulungi, mboten matur nuwun malah njiwit. Nggih tak wales njiwit, Kakang Mas. Nyuwun pangapunten.” Ujare Permadi, banjur caos pambagya marang Raden Kakrasana lan Narayana. Tangane kiwa isih nggandheng Dursilawati.

“Dadi kowe mau sing mapan ing njero gubug kinang, Yayi?” kandhane Narayana.

“Inggih. Minangka sarana supados saged pinanggih para Kadang Pandhawa, Kakang Mas.”

 Kocapo Jayadrata ngerti yen Permadi wis timbul ing Warana Wata, malah nggandheng astane ingkang garwa. Panas penggalihe. “Yayi Dursilawati, ayo kondur ….!!.”

“Aku isih kangen karo sedulurku Dhimas Permadi, wis pirang-pirang sasi ora ketemu. Yen Kangmas Jayadrata arep kondur, kondura dhewe dhisik.”

Jayadrata rumangsa sarwa salah marang Dursilawati. Nanging banjur eling marang dhawuhe Patih Harya Sengkuni. Supaya caos pelaporan yen sak wanci-wanci weruh Permadi mlebu wewengkon Ngastina. “Permadi, aja seneng atimu. Tak aturake para Kurawa, dadi bandan mongso wurunga….” Jayadrata cengkelak bali menyang Ngastina.

Kocapo ing tilas pasa anyar Warana Wata, ora kanyana-nyana uga jumedhul Raden Wijakangka sing pranyata maune dadi lurah pasar. Ora watara suwe uga katon Raden Pinten lan Tangsen, sing maune dodolane ingon-ingon lan raja kaya.

Bungah atine Permadi bareng weruh sedulur-sedulure timbul ing Warana Wata. Kadang Pandhawa lan para putra Mandura banjur golek papan kang prayoga kanggo padha ngaso sak wetara.

 ~~ana sambungane~~

Comments»

No comments yet — be the first.

Mangga Komentare

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Notes from an Indonesian Policy Wonk

Notes and Analysis on Indonesian Current Affairs and Policies

Pramukamaos's Weblog

Just another WordPress.com weblog

Doel Prepal's Blog

Never stop exploration

Kawiçastra

koleksi buku mahabharata, ramayana dan pewayangan

Listrik di Rumah

Memahami Perilaku Listrik sehari-hari Rumah

icalproject's

cepat jalur kanan, santai jalur kiri

masbrow

Mencari kehidupan di tengah kehidupan

Timbangan Salter Dunia Timbangan

DUNIA TIMBANGAN,081280780615,081291999252,men Jual Timbangan Salter,Harga Timbangan Salter 5 Kg,10 Kg,25 Kg,50 Kg,100 Kg,Timbangan Salter,Timbangan Gantung Salter,Timbangan Salter 5 Kg,10 Kg,25 Kg,50 Kg,100 Kg,Harga Timbangan Duduk,Harga Timbangan Nagata,Harga Timbangan Analitik,Harga Timbangan Digital,Harga Timbangan Manual,Harga Timbangan Duduk Digital,Harga Timbangan Mekanik,Harga Timbangan Buah Digital,Harga Timbangan Duduk Digital,Harga Timbangan Gantung Digital,Harga Timbangan Gantung,Harga Timbangan Sapi,Harga Timbangan Laundry,Harga Timbangan,Timbangan Duduk,Timbangan Digital,Timbangan Mekanik, Timbangan Duduk Digital,Timbangan Laundry,Timbangan Sapi,Timbangan Nagata,Timbangan Cahaya Adil,Timbangan Allegra,Timbangan Quattro,Timbangan Adam,Timbangan Analitik,Timbangan Chq,Timbangan Matrix,Timbangan Salter,Timbangan Pocket,Timbangan Manual,Timbangan Gantung Manual,Timbangan Gantung Manual

FATHAN MOTOR

Spesialis kaca film mobil dan gedung

PERCETAKAN ONLINE

Percetakan, Foto Copy, Penjilidan, Pengetikan, Design Grafhis, Print dan Komputer

PERCETAKAN BUKU SURAT YASIN RAWAMANGUN Jakarta Timur 13220

Menerima : Percetakan Buku Yasin Bludru, Yasin Hard Cover, Yasin Majmu Syarif, Yasin Soft Cover, Yasin Spiral, Yasin Hard Cover Spiral, Yasin Hard Cover Batik, Dengan model - model yang terlengkap.

Cahaya Islam

Berbagi Ilmu

Hompimpa Creative Adv

TVC | Videotron | Billboard | Digital Print | Papan Nama | Neon Box | Branding Pin | Mug | Corporate ID | Kartu Nama | Periklanan | Web Design | Logo

Pusat Refill Toner

Refill Toner Di Tempat

Impossible

Selamat Datang , dan Terimakasih Telah Berkunjung

teknologi390

memberi informasi terhangat

bengkel panggilan jogja

kami siap membantu anda dalam mengatasi problem pada mobil anda.. contact kami.

SPREADING THE PEARL

Dedication For All

iimvixby.com

Passion seorang Perawat yang hobi otomotif

Rofotaku

Otaku Area

Bentaraunik

Ur Brand Ur identity !

NANDA PRINTING RAWAMANGUN - JAKARTA

Percetakan, Foto Copy, Penjilidan, Pengetikan, Design Grafhis, Print, Copy DVD / CD, Burning / Transfer DVD/CD dan Komputer

JaTiara

A Diary To Review & Share My Memories

Dildaar80's Weblog

Blog berita selektif dan artikel menarik

Panginyongan

Brigade Ngapak Banyumasan

A Rindu Istiqomah

Perempuan Di Jalan Hijrah

Nunoo's Journal

An ignorant rider

Berbagi Ilmu dan Pengalaman

Motivation Your Mind

BaruHits

Menyajikan informasi paling baru akhir-akhir ini

jonegoro13

A great WordPress.com site

karismauyy.com

in my mind

Jual Tas Grosir Tas Harga Tas Konveksi Tas Pabrik Tas

Konveksi tas, produsen tas, penjual perahu karet, konveksi baju murah dijakarta

nakulasahadewa

Hangudi Becik Sejatine Becik

PUSAT OLEH-OLEH KHAS BANYUWANGI - OSING DELES

Teko Banyuwangi Kanggo Banyuwangi Lan Ibu Pertiwi

BMSPEED7.COM

Berita Motor Terbaru | Review | Gosip | Racing

KOMUNITAS PUTERA KRAKATAU

Gerakan Ekowisata dan Pemberdayaan Masyarakat LAMPUNG SELATAN

Hayyu Motor Airbrush

Bengkel, Cat Motor dan Airbrush

It's More Than The Numbers

And What Will Comes Next?

BANDITZ GUARD

custom crash bar engine guard

%d bloggers like this: