jump to navigation

SERIAL PASAR ANYAR NGASTINA (BONDHAN PAKSO JANDHU) – 04. BONDHAN PAKSO JANDHU December 6, 2013

Posted by M.R in WAYANG.
Tags: , , , , , , , ,
trackback

bondhan paksa jandhu gangsingan

Dening : Nanang Wijayanto

Sumur Jalatundha, sumur sing jerone tak kena kinira. Kebak ri bebondhotan, dadi papane kewan gegremetan kang mawa wisa, pantes lamun ora tau diambah jalma manungsa. Parandene, nuju ing sawijining dina ana manungsa sing jumedhul saka jeroning sumur, tanpa nandhang tatu lan ora ketaman wisa. Ora liya iku to warnane Bondhan Paksa Jandhu.

Metu saka jeroning sumur Jalatundha, Bondhan Paksa Jandhu banjur nggoleki anane gangsingan prunggu. Bareng wis ketemu papane, sigra dicaketi. Krasa yen gangsingan ngetokake prabawa panas lan angin gedhe, Bondhan Paksa Jandhu sigra ngeningaken cipta, sedhakep astanira, nutupi babahan hawa sanga, netra mandeng pucuking grana. Sedyane penggalih bakal mateg aji bandung bandawasa.

Gangsingan sigra kacandhak. Senajan telung prangkul gedhene gangsingan, nanging kacandak Bondhan Paksa Jandhu sing wis mateg aji, bobote dadi kaya kapuk salamba. Gangsingan banjur diubengake, leker, saya suwe saya banter. Nganti nimbulake swara gumuruh ngegirisi. Saka bantere anggone ngubengake, gangsingan nganti njepat kontal nrajang wit-witan lan gegrumbulan. Gawe geger kewan-kewan alas.

Saya mempeng anggone nguja gangsingan sang Bondhan Paksa Jandhu. Penggalihe enget kedadeyan ing sumur jalatundha rikala semana.
“Hhmm.., aku lan sedulur-sedulurku pisah amarga pokal gawene para Kurawa. Meh wae aku tumekaning pati ya amarga saka para Kurawa. Whaa…, Jaka Pitana kakangku….! Ora bisa nuduhake papane mbarep kakangku lan adhi-adhiku, tak obrak abrik Praja Ngastina.”

Gangsingan sigra diuja tumuju Praja Ngastina. Apa wae sing katrajang lakune gangsingan, bubrah mawut ora karu-karuan.

Ganti kacarita sing ana sak jeroning Pasar Anyar Negara Ngastina. Raden Kakrasana, raden Narayana lan Dewi Bratajaya wis tekan pasar anyar lan krungu kabar yen sak jeroning pasar ana bakul ganten sing dadi kembang lambene wong sak Negara Ngastina.

“Kabeh wong padha alok yen ganten ing kono kae rasane seger, sumyah, bisa nambani sak wernaning lelara. Aku tukokna ganten kuwi, ya Kakang!” pamintane Bratajaya marang kakrasana lan Narayana.

kakrasana narayana bratajaya

Putra-putra Mandura mau banjur tumuju ing gubuge bakul ganten. Tekan ngarep gubug kinang, dadi lan gumune nom-noman telu mau amarga sing tuku ganten ndilir akeh banget nganti jejel riyel uyel-uyelan.

Ambarengi wektune, kadadak tekane Dewi Dursilawati lan Jayadrata kang uga kepengin tuku ganten. Amarga rumangsa yen anak Ratu, Dursilawati nrambul wong-wong sing padha ngadeg ing ngarep warung ganten, ngangseg maju ngliwati wong-wong kang lagi padha ngenteni diladeni.

“Minggir, minggir! Aku putri Ratu Ngastina. Aja ngalang-alangi aku arep tuku ganten,” mangkono kandhane Dursilawati. Sikute nyodhok ngiwa nengen, ngesuk-esuk wong-wong kang ladi padha antri.

Bratajaya rumangsa ora seneng. Rumangsa luwih dhisik anggone teka, Bratajaya ora gelem didhisiki.

Dursilawati muring. “Kowe bocah nggunung minggira! Apa ora ngerti yen aku iki putra putrine Ratu Ngastina?”

“Kowe aja dumeh anak ratu banjur daksiya marang sak padha-padha. Aku wis ngenteni diladeni wiwit mau. Yen arep tuku mesthine kudu nunggu giliran urut siji mbaka siji.” Ujare Bratajaya.

“Yen ora minggir, aku bisa paring dhawuh prajurit Ngastina supaya ngrangket kowe!” Dursilawati saya nesu.

Putri kekalih banjur pada klera kleru. Padha enome, padha ayune, wong-wong sing lagi tuku ganten nganti padha kamitenggengen meruhi kedadeyan kuwi.

Jayadrata sing ngetutake Dursilawati sekawit mung meneng wae. Nanging suwe-suwe dadi melu-melu nesu awit ana bocah sing wani marang Dursilawati. Sigra jumangkah maju karepe bakal nempiling Bratajaya.

Semono uga, Kakrasana sing wis panas kupinge krungu adhine diina bocah wadon sing ngaku anak ratu, tangane wis kemlawe bakal nabok Dursilawati.

~~ana sambungane~~

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Mangga Komentare

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Notes from an Indonesian Policy Wonk

Notes and Analysis on Indonesian Current Affairs and Policies

Pramukamaos's Weblog

Just another WordPress.com weblog

Doel Prepal's Blog

Never stop exploration

Kawiçastra

koleksi buku mahabharata, ramayana dan pewayangan

Listrik di Rumah

Memahami Perilaku Listrik sehari-hari Rumah

icalproject's

cepat jalur kanan, santai jalur kiri

masbrow

Mencari kehidupan di tengah kehidupan

Timbangan Salter Dunia Timbangan

DUNIA TIMBANGAN,081280780615,081291999252,men Jual Timbangan Salter,Harga Timbangan Salter 5 Kg,10 Kg,25 Kg,50 Kg,100 Kg,Timbangan Salter,Timbangan Gantung Salter,Timbangan Salter 5 Kg,10 Kg,25 Kg,50 Kg,100 Kg,Harga Timbangan Duduk,Harga Timbangan Nagata,Harga Timbangan Analitik,Harga Timbangan Digital,Harga Timbangan Manual,Harga Timbangan Duduk Digital,Harga Timbangan Mekanik,Harga Timbangan Buah Digital,Harga Timbangan Duduk Digital,Harga Timbangan Gantung Digital,Harga Timbangan Gantung,Harga Timbangan Sapi,Harga Timbangan Laundry,Harga Timbangan,Timbangan Duduk,Timbangan Digital,Timbangan Mekanik, Timbangan Duduk Digital,Timbangan Laundry,Timbangan Sapi,Timbangan Nagata,Timbangan Cahaya Adil,Timbangan Allegra,Timbangan Quattro,Timbangan Adam,Timbangan Analitik,Timbangan Chq,Timbangan Matrix,Timbangan Salter,Timbangan Pocket,Timbangan Manual,Timbangan Gantung Manual,Timbangan Gantung Manual

FATHAN MOTOR

Spesialis kaca film mobil dan gedung

PERCETAKAN ONLINE

Percetakan, Foto Copy, Penjilidan, Pengetikan, Design Grafhis, Print dan Komputer

PERCETAKAN BUKU SURAT YASIN RAWAMANGUN Jakarta Timur 13220

Menerima : Percetakan Buku Yasin Bludru, Yasin Hard Cover, Yasin Majmu Syarif, Yasin Soft Cover, Yasin Spiral, Yasin Hard Cover Spiral, Yasin Hard Cover Batik, Dengan model - model yang terlengkap.

Cahaya Islam

Berbagi Ilmu

Hompimpa Creative Adv

TVC | Videotron | Billboard | Digital Print | Papan Nama | Neon Box | Branding Pin | Mug | Corporate ID | Kartu Nama | Periklanan | Web Design | Logo

Pusat Refill Toner

Refill Toner Di Tempat

Impossible

Selamat Datang , dan Terimakasih Telah Berkunjung

teknologi390

memberi informasi terhangat

bengkel panggilan jogja

kami siap membantu anda dalam mengatasi problem pada mobil anda.. contact kami.

SPREADING THE PEARL

Dedication For All

iimvixby.com

Passion seorang Perawat yang hobi otomotif

Rofotaku

Otaku Area

Bentaraunik

Ur Brand Ur identity !

NANDA PRINTING RAWAMANGUN - JAKARTA

Percetakan, Foto Copy, Penjilidan, Pengetikan, Design Grafhis, Print, Copy DVD / CD, Burning / Transfer DVD/CD dan Komputer

JaTiara

A Diary To Review & Share My Memories

Dildaar80's Weblog

Blog berita selektif dan artikel menarik

Panginyongan

Brigade Ngapak Banyumasan

A Rindu Istiqomah

Perempuan Di Jalan Hijrah

Nunoo's Journal

An ignorant rider

Berbagi Ilmu dan Pengalaman

Motivation Your Mind

BaruHits

Menyajikan informasi paling baru akhir-akhir ini

jonegoro13

A great WordPress.com site

karismauyy.com

in my mind

Jual Tas Grosir Tas Harga Tas Konveksi Tas Pabrik Tas

Konveksi tas, produsen tas, penjual perahu karet, konveksi baju murah dijakarta

nakulasahadewa

Hangudi Becik Sejatine Becik

PUSAT OLEH-OLEH KHAS BANYUWANGI - OSING DELES

Teko Banyuwangi Kanggo Banyuwangi Lan Ibu Pertiwi

BMSPEED7.COM

Berita Motor Terbaru | Review | Gosip | Racing

KOMUNITAS PUTERA KRAKATAU

Gerakan Ekowisata dan Pemberdayaan Masyarakat LAMPUNG SELATAN

Hayyu Motor Airbrush

Bengkel, Cat Motor dan Airbrush

It's More Than The Numbers

And What Will Comes Next?

BANDITZ GUARD

custom crash bar engine guard

%d bloggers like this: