jump to navigation

SERIAL PASAR ANYAR NGASTINA (BONDHAN PAKSO JANDHU) – 01. NGRANCANG TUMINDAK KANG CULIKA November 29, 2013

Posted by M.R in WAYANG.
Tags: , , ,
trackback


Gendari, Sengkuni, Kurupati

Dening : Nanang Wijayanto

Nalika jaman Pandhawa lan Kurawa isih timur, nate bebarengan dadi putra siswane guru negara Ngastina, Resi Durna. Amung bedane, yen kadang Pandhawa tansah tekun lan tumemen anggone meguru, dene kadang kurawa akeh-akehe ora tau nggatekake piwulang. Malah kepara ngagungake dumeh putra ratu, banjur anggone meguru mung sak geleme dhewe.

Kurawa sing dibotohi Sengkuni yo Raden Patih Trigantalpati uga tansah golek lenane para Pandhawa sing dianggep dadi pepalang anggone bakal nguwasani warisan negara Ngastina. Mula ing saben-saben wektu, Kurawa mesthi mbudidaya nyingkirake Kadang Pandhawa.

Ing sak wjiing dina, para Kurawa tumindak culika nganti bisa njlomprongake Bratasena mlebu ing sumur Jalatundha. Sumur sing jerone ora bisa dijajagi, malah kepara dhasare sumur wae ora bisa disawang kanthi mata lumrah. Jeroning sumur kebak ula, kalajengking, klabang lan kewan-kewan mawa wisa liyane. Sumur banjur ditableg nganggo watu lan kayu dening para Kurawa.

Wijakangka, Permadi, pinten lan Tangsen pada kaplayu sak purug-purug dioyak-oyak para Kurawa. Kayangapa bungahe atine Sengkuni lan para Kurawa liyane. Bratasena wis kapendhem sak jeroning sumur Jalatundha, Pandhawa liyane padha kaplayu mlebu alas gung liwang-liwung. Wis ora ana pepalang maneh anggone para Kurawa bakal nguwasani Negara Ngastina.

Nanging Jaka Pitana durung trima. “Paman, dereng marem raosing manah kula mboten sumerep kwandhanipun Bratasena. Menapa malih Permadi, Wijakangka, Pinten lan Tangsen saged mlajar. Hhmm, wingi kok saged uwal menika kados pundi, Paman?” Jaka Pitana tampel-ta tample wentis, rumangsa kuciwa banget ora bisa mikut para Pandhawa kabeh.

“Nggih, nanging pejahipun Bratasena mawon sampun ngicali kekiyatan Pandhawa, Ngger!” ature Sengkuni.
“Kekuwatan Pendhawa namung wonten kalih. Setunggal Bratasena, angka kalih Permadi. Bratasena mesthi sampun mati katableg watu ing sak jeroning sumur Jalatundha. Yen mboten mati kependhem, mesthi mati dikrubut ula, klabang lan kala jegking sig wisane nggegilani. Namung kantun Permadi. Mangke pados margi kangge nyepeng Permadi. Yen Bratasena lan Permadi sampun tumekaning pati, gampil anggenipun badhe nyirnakaken Wijakangka, Pinten lan Tangsen. Paribasane kaya suwe mijet wohing ranti.” Mangkono ujare Sengkuni.

Dewi Gedari, Sengkuni, Jaka Pitono banjur rembugan nggolek cara supaya Permadi, Wijakangka, Pinten apa dene Tangsen bisa timbul saka pandhelikane.

“Yayi Trigantalpati, kowe goleko cara supaya Permadi sak kadang bisa ketemu. Yen wis ketemu enggal rangketen. Nanging kabeh kudu nganggo cara kang lembut, aja nganti Kakang Adipati Destrarastra priksa yen sirnane para Pandhawa kuwi sing gawe kowe lan putra-putraku,” mengkono welinge Dewi Gendari.

“Sendika Kakang Mbok!” ature Sengkuni.
“Kangge nyekel Permadi lan kadang-kadangipun, kula badhe nggelar pasar anyar ingkang ageng. Mangke yen wonten pasar anyar, mesthi kathah tiyang ingkang sami dhateng, Kurawa lajeng nyebar telik sandi kangge ngawat-awati glibete Permadi, Wijakangka, Pinten lan Tangsen,” Sengkuni nyambung ature.

Pamrayogane Sengkuni disarujuki para Kurawa. Pasar anyar banjur dibangun ing tlatah Ngastina sing diarani Warana Rata. Isen-isening pasar, ana wong sing dodolan maneka warna barang dagangan, ana wong sing mbarang sulap, mbarang njoged, lan liya-liyane. Ora suwe, kabar anane Pasar Anyar Ngastina wis sumebar tekan negara manca, nganti akeh para kawula saka manca negara kang uga teka sak perlu nonton gumelare pasar anyar.

Ing negara Mandura, Prabu Basudewa kagungan putra telu cacahe kang isih mudha tumaruna. Yakuwi Raden Kakrasana. Raden Narayana, lan Dewi Bratajaya. Krungu pawarta yen Negara Ngastina nggelar pasar anyar, Bratajaya dadi kepengin mangerteni.

“Kakang, pawarta kang digawa mbok bakul sinambi wara, pasar anyar ing Negara Ngastina kuwi rame banget. Nganti akeh wong saka negara liya sing padha teka nonton mrana. Aku kepengin nonton, Kakang..!” ature Bratajaya marang Raden Kakrasana lan Narayana.

“Ngastina kuwi adoh, Dhi. Dalane ya ngliwati alas gedhe. Mbok wis ora perlu nonton adoh-adoh nganti tekan Ngastina barang. Sesuk tak matur Kanjeng Rama ben Mandura yo gawe pasar sing luwih gedhe.” Raden Kakrasana ngrimuk adhine supaya wurung niyate bakal nonton menyang Ngastina.

“Tak kira ora bakal yen Mandura bakal bisa nimbangi gedhene pasar anyar ing Ngastina, Kakang. Sepisan iki panyuwunku turutana yo Kakang…”
Kakrasana rumangsa mesakake marang panangise Bratajaya. Mula kekarepane banjur dituruti.

“Yo wis sepisan iki tak turuti kekarepanmu, Bratajaya. Nanging aku weling mengko nek wis tekan Ngastina gunemanmu dijaga, aja clemongan. Awake dhewe ora kena ngaku yen putra Mandura.” Mangkono welinge Kakrasana marang Narayana lan Bratajaya.

Bratajaya lan Narayana sarujuk. Nom-noman telu banjur padha mangkat tumuju Warana Rata ing tlatah Ngastina.

~~Ana bacutane~~

Comments»

No comments yet — be the first.

Mangga Komentare

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Notes from an Indonesian Policy Wonk

Notes and Analysis on Indonesian Current Affairs and Policies

Pramukamaos's Weblog

Just another WordPress.com weblog

Doel Prepal's Blog

Never stop exploration

Kawiçastra

koleksi buku mahabharata, ramayana dan pewayangan

Listrik di Rumah

Memahami Perilaku Listrik sehari-hari Rumah

icalproject's

cepat jalur kanan, santai jalur kiri

masbrow

Mencari kehidupan di tengah kehidupan

Timbangan Salter Dunia Timbangan

DUNIA TIMBANGAN,081280780615,081291999252,men Jual Timbangan Salter,Harga Timbangan Salter 5 Kg,10 Kg,25 Kg,50 Kg,100 Kg,Timbangan Salter,Timbangan Gantung Salter,Timbangan Salter 5 Kg,10 Kg,25 Kg,50 Kg,100 Kg,Harga Timbangan Duduk,Harga Timbangan Nagata,Harga Timbangan Analitik,Harga Timbangan Digital,Harga Timbangan Manual,Harga Timbangan Duduk Digital,Harga Timbangan Mekanik,Harga Timbangan Buah Digital,Harga Timbangan Duduk Digital,Harga Timbangan Gantung Digital,Harga Timbangan Gantung,Harga Timbangan Sapi,Harga Timbangan Laundry,Harga Timbangan,Timbangan Duduk,Timbangan Digital,Timbangan Mekanik, Timbangan Duduk Digital,Timbangan Laundry,Timbangan Sapi,Timbangan Nagata,Timbangan Cahaya Adil,Timbangan Allegra,Timbangan Quattro,Timbangan Adam,Timbangan Analitik,Timbangan Chq,Timbangan Matrix,Timbangan Salter,Timbangan Pocket,Timbangan Manual,Timbangan Gantung Manual,Timbangan Gantung Manual

FATHAN MOTOR

Spesialis kaca film mobil dan gedung

PERCETAKAN ONLINE

Percetakan, Foto Copy, Penjilidan, Pengetikan, Design Grafhis, Print dan Komputer

PERCETAKAN BUKU SURAT YASIN RAWAMANGUN Jakarta Timur 13220

Menerima : Percetakan Buku Yasin Bludru, Yasin Hard Cover, Yasin Majmu Syarif, Yasin Soft Cover, Yasin Spiral, Yasin Hard Cover Spiral, Yasin Hard Cover Batik, Dengan model - model yang terlengkap.

Cahaya Islam

Berbagi Ilmu

Hompimpa Creative Adv

TVC | Videotron | Billboard | Digital Print | Papan Nama | Neon Box | Branding Pin | Mug | Corporate ID | Kartu Nama | Periklanan | Web Design | Logo

Pusat Refill Toner

Refill Toner Di Tempat

Impossible

Selamat Datang , dan Terimakasih Telah Berkunjung

teknologi390

memberi informasi terhangat

bengkel panggilan jogja

kami siap membantu anda dalam mengatasi problem pada mobil anda.. contact kami.

SPREADING THE PEARL

Dedication For All

iimvixby.com

Passion seorang Perawat yang hobi otomotif

Rofotaku

Otaku Area

Bentaraunik

Ur Brand Ur identity !

NANDA PRINTING RAWAMANGUN - JAKARTA

Percetakan, Foto Copy, Penjilidan, Pengetikan, Design Grafhis, Print, Copy DVD / CD, Burning / Transfer DVD/CD dan Komputer

JaTiara

A Diary To Review & Share My Memories

Dildaar80's Weblog

Blog berita selektif dan artikel menarik

Panginyongan

Brigade Ngapak Banyumasan

A Rindu Istiqomah

Perempuan Di Jalan Hijrah

Nunoo's Journal

An ignorant rider

Berbagi Ilmu dan Pengalaman

Motivation Your Mind

BaruHits

Menyajikan informasi paling baru akhir-akhir ini

jonegoro13

A great WordPress.com site

karismauyy.com

in my mind

Jual Tas Grosir Tas Harga Tas Konveksi Tas Pabrik Tas

Konveksi tas, produsen tas, penjual perahu karet, konveksi baju murah dijakarta

nakulasahadewa

Hangudi Becik Sejatine Becik

PUSAT OLEH-OLEH KHAS BANYUWANGI - OSING DELES

Teko Banyuwangi Kanggo Banyuwangi Lan Ibu Pertiwi

BMSPEED7.COM

Berita Motor Terbaru | Review | Gosip | Racing

KOMUNITAS PUTERA KRAKATAU

Gerakan Ekowisata dan Pemberdayaan Masyarakat LAMPUNG SELATAN

Hayyu Motor Airbrush

Bengkel, Cat Motor dan Airbrush

It's More Than The Numbers

And What Will Comes Next?

BANDITZ GUARD

custom crash bar engine guard

%d bloggers like this: