jump to navigation

Rangken November 3, 2012

Posted by I-Am in CRITA, KABUDAYAN, PEMBANGUNAN.
Tags: , , , , , , ,
trackback

Rangken, kiye salah sijine bagian umah. Rangken kuwe kayane pada karo Rangkaian. Kiye pengganti usuk sisan reng. Digawe sekang pring disigari, terus ditata akaya nang gambar. Ditaleni nganggo tambang duk (jenenge apa aku kelalen). Angger wis dipasang, kena ditumpangi seng, asbes apa gendheng ya kena.Nang ndesaku rangken kuwe dienggo nang umah-umah model lawas, contone umah Srotong. Eh kuwe umahku jaman gemiyen, siki tah wis ganti gedhong. Umahe tangga-tangga ya rata-rata wis gedhong dadi mandan langka maning ketemu karo sing jenengane rangken mau. Siki kayane wis langka sing bisa gawe rangken nang ndesaku kana. Kayane sing bisa wis pada ninggal.

Padahal rangken kuwe lumayan awet, apa maning nek pringe wis tua temenan.  Terus rangken kiye angger istilah jaman sikine ‘portable’, soale kena dipasang-copot tanpa mbongkar. Angger umahe boyong ya rangkena diusung, engko dipasang maning.

Eh tapi nek portable kayane ora cocok yah. Soale barange gedhe, angger ngusung butuh wong akeh. Nek diarani Knock Down kayane nembe pas. Tapi nek kinck-down kuwe ora mung rangken-e. Ragangan umahe (saka, penglari, pengeret, molo, danyang karo liya-liyane) be pada bae kena di bongkar pasang. Istilah penglari, pengeret, molo, danyang be kayane wis ora padha ngerti. Terus maning istilah “kesambat”, kuwe gotong-royong mindah umah.

Comments»

1. ahsanfile - November 3, 2012

Mam, kuwe umahmu dong taun pira … deneng kowe esih duwe fotone…

Maskur - November 3, 2012

kenangaan ya aja nganti ilang

Pada tanggal 03/11/12, Banyumasan WordPress

2. NYonge - November 24, 2012

oo kya kuwe

3. Kesambat, Umah Jaman Gemiyen Malah Portable | B a n y u m a s a n - February 12, 2014

[…] danyang sekang kayu kandel. Pager utawa dindinge sekang blabag apa malah kepang. Payone nganggo rangken, nah nang dhuwur rangken nembe disogi seng, gendheng apa […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,808 other followers

%d bloggers like this: